Klimatyzacja

Kompleksowe nabicie klimatyzacji, dodanie oleju, odgrzybienie chemiczne 80 zło + 10 zł za każde 100g czynnika.

Odgrzybienie ultradźwiękowe 110 zł